Kansallinen tietokanta julkisista kiinteistöistä etenee

Yhtiö on kerännyt kattavan tietokannan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tiloista. Kerätty tieto ja sen pohjalta tehdyt analyysit tulevat auttamaan kuntia ja kuntayhtymiä tilojen tehokkaamman käytön johtamisessa, valtakunnalliseen vertailutietoon perustuen.

Valtionvarainministeriö on ohjeistanut yhtiötä jatkamaan tietojen keruuta ja tietokannan ylläpitoa. Uuden hallitusohjelman mukaisesti, osana julkisen talouden tuottavuustoimia, yhtiö keskittyy kuntien rakennuskannan, hallinnan ja tietopohjan parantamiseen. Yhtiön tehtävä tarkentuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Yhteystiedot

toimitusjohtaja Jukka Latvala,
jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi
tai 029 471 2002

Vaihde 029 471 3000

Den nationella databasen över offentliga byggnader framskrider

Bolaget har samlat in en täckande databas över kommunernas och samkommuneras social- och hälsovårds och räddningsväsendets lokaler. De insamlade uppgifterna och analyserna utifrån dessa kommer att hjälpa kommunerna och samkommunerna att effektivare kunna leda lokalitetsanvändningen, baserat på riksomfattande jämförelseuppgifter.

Finansministeriet har gett bolaget anvisningar om att fortsätta insamla uppgifter och förvalta registret. Enligt det nya regeringsprogrammet, som en del av den offentliga ekonomins produktionsåtgärder, koncentrerar sig bolaget på att förbättra kommunernas fastighetsbestånd, förvaltning och basinformation. Bolagets uppgift preciseras före utgången av 2019.

Kontaktinformation

Jukka Latvala, verkställande direktör,
jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi
eller 029 471 2002

Central 029 471 3000