Tilannekuva julkisista kiinteistöistä tarkentuu

Maakuntien tilakeskus on saanut jatkorahoituksen tilatietopalvelun toteuttamiseen. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi yhtiön rahoitusta vuosille 2020-21.

Yhtiön toiminta keskittyy jatkossa entistä vahvemmin digitalisoituun tilatietoon ja tietopalveluun, tilajohtamisen tukeen ja valtakunnallisten toimintamallien luomiseen. Tilakeskus on aiemmassa sote-valmistelussa kerännyt kattavan tietokannan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tiloista. Kerätty tieto ja sen pohjalta tehdyt analyysit tulevat auttamaan kuntia ja kuntayhtymiä tilojen tehokkaamman käytön johtamisessa, valtakunnalliseen vertailutietoon perustuen.

Avaamme pian uudet nettisivut ja kerromme lisää tulevista suunnitelmista.

Jukka Latvala
toimitusjohtaja
jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi
p. 029 471 2002

Maakuntien tilakeskuksen vaihde 029 471 3000